ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมโฆษะ ร่วมเป็นจิตอาสา เฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่วัดป่าแสงอรุณ 
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้...