คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ มอบเสื้อผ้า เสื้อกันหนาว จากจุดรับบริจาคโรงแรมโฆษะ ให้กับคุณสมชาย เอืออภิศักดิ์ อุปนายกคนที่1 สมาคมชาวเหนือ จ.ขอนแก่น เพื่อไปมอบให้กับเด็กๆ ร.ร.ชุมชนผานกเค้า จ.เลย