คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ มอบรถตู้ หนังสือ ดินสอ อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 บ้านปางควาย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอุทัย วงค์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ