โรงแรมโฆษะ ส่งเสริมให้พนักงานวิ่งออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง...
คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร นำทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมโฆษะ วิ่งขอนแก่นมาราธอน 2018