โรงแรมโฆษะ เราใส่ใจในความปลอดภัยของลูกค้าคนสำคัญ...
คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ นำทีมพนักงาน เพิ่มศักยภาพ ฝึกการช่วยคนเป็นตะคริวในน้ำ จมน้ำ ให้ถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ทันท่วงที