คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ ในฐานะประธานประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น(วิสาหกิจเพื่อสังคม) ลงพื้นที่งาน Thaifex World Food Asia 2018 เพื่อขยายตลาดไก่ BRAND "KHON KAEN CHICK" LOW URIC PREMIUM CHICKEN เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน