ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขือนแตก ที่สปป.ลาว โรงแรมโฆษะ เป็นตัวแทนส่งมอบน้ำใจของชาวขอนแก่นและชาวไทย ของที่รับบริจาคจากจุดรับบริจาคโรงแรมโฆษะตลอด 24 ชั่วโมงให้กับ ท่านคำไพ พันทองดี รองกงสุลใหญ่ สปป.ลาว