คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ มอบเงิน"น้ำใจชาวไทยสู่พี่น้องลาว" บริจาค ณ จุด"รับบริจาคโรงแรมโฆษะ 24 ชั่วโมง" จำนวน 306,225 บาท แด่ท่านไชสมพอน พมวิหาน ประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ เพื่อนำไปซื้อสังกะสี ไม้ ตะปู สำหรับการซ่อมและสร้างบ้าน ให้กับผู้ประสบภัย สปป.ลาว ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค