โครงการธรรมะเยียวยาสังคม ครั้งที่ 43 ได้รับความเมตรจาก พระจิตร์ ติัณฑเสถียร บรรยายธรรมในหัวข้อ รู้หน้าที่ รู้ปัจจุบัน รู้อนาคต จัดโดย มูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มข.และ โรงแรมโฆษะ