ผู้บริหารและพนักงาน โรงแรมโฆษะ ร่วมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองและ 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดขอนแก่นเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสครบรอบก่อตั้งเมืองขอนแก่น 221 ปี ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น