นักศึกษา สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง จ.ขอนแก่น เข้ามาศึกษาดูงานภาคบริการด้านการโรงแรม เพื่อฝึกทักษะและเสริมประสบการณ์ และนำกลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียน โดยมีคุณตรีทิพย์นภา วงศ์สุ่ย ผู้จัดการแผนกบุคคล ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร