ประชาคมเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จ.ขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแก่น และโรงแรมโฆษะ จัดพิธีทำบุญใหญ่ อุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้ใช้ถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนขอนแก่น แล้วประมาณ 4,000 ราย

ในพิธีทำบุญใหญ่ ได้นิมนต์พพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) และพระภิกษุสงฆ์รวม 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ เครือข่ายลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร ทอดผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทานและผ้าไตร ณ บริเวณหน้าโรงแรมโฆษะ