โรงแรมโฆษะ สนับสนุนต้นราชพฤกษ์ ๒,๐๖๘ ต้น เพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระจังหวัด “ขอนแก่น ดินแดน แห่งเสียงแคน ดอกคูน” โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนให้กับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจของจังหวัดขอนแก่นเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดขอนแก่น